Mål F-58/07: Talan väckt den 16 juni 2007 – Collotte mot kommissionen