Sprawa F-58/07: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2007 r. — Collotte przeciwko Komisji