Дело F-58/07: Иск, предявен на 16 юни 2007 г. — Collotte/Комисия