Wyrok Sądu pierwszej instancji (siódma izba) z dnia 15 października 2008 r.