C-676/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. szeptember 11-i ítélete (a Curtea de Apel Ploiești [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Oana Mădălina Călin kontra Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu (Előzetes döntéshozatal – Uniós jogi elvek – Eljárási autonómia – Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve – A jogbiztonság elve – Ítélt dolog – Valamely tagállam által az uniós jog megsértésével beszedett adók visszatérítése – Az uniós joggal összeegyeztethetetlen adófizetést előíró jogerős bírósági határozat – Ilyen bírósági határozattal szembeni perújítási kérelem – E kérelem benyújtására nyitva álló határidő)