Kommissionens beslutning af 17. januar 2003 om inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand (meddelt under nummer K(2002) 4807) (EØS-relevant tekst) (2003/43/EF)