A Bizottság 356/2009/EK rendelete ( 2009. április 29. ) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó vasalódeszkák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 452/2007/EK tanácsi rendelet új exportőr tekintetében történő felülvizsgálatának megindításáról, és az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám hatályon kívül helyezéséről, valamint e behozatal nyilvántartásba vételének kötelezővé tételéről