Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2008. gada 31.janvārī.