2009 m. birželio 4 d. Tarybos sprendimas 2009/796/TVR, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/956/TVR dėl europinio valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklo sukūrimo