Neuvoston päätös 2009/796/YOS, tehty 4 päivänä kesäkuuta 2009 , julkisuuden henkilöiden eurooppalaisen suojeluverkoston perustamisesta tehdyn päätöksen 2002/956/YOS muuttamisesta