2007/662/EK: A Tanács határozata ( 2007. október 9. ) a Régiók Bizottsága öt szlovén tagjának és három szlovén póttagjának kinevezéséről