2007/662/EF: Rådets afgørelse af 9. oktober 2007 om beskikkelse af fem slovenske medlemmer af og tre slovenske suppleanter til Regionsudvalget