2007/662/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování pěti slovinských členů a tří slovinských náhradníků Výboru regionů