Értesítés az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a COMP/38698 – CISAC ügyben (EGT vonatkozású szöveg)