Kommissionens beslut av den 19/08/2009 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.5568 - VOLKSWAGEN / FLEET INVESTMENTS / LEASEPLAN CORPORATION JV) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)