Rozhodnutie Komisie z 19/08/2009 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5568 - VOLKSWAGEN / FLEET INVESTMENTS / LEASEPLAN CORPORATION JV) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)