Komisijas 19/08/2009. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.5568 - VOLKSWAGEN / FLEET INVESTMENTS / LEASEPLAN CORPORATION JV) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)