19/08/2009 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5568 - VOLKSWAGEN / FLEET INVESTMENTS / LEASEPLAN CORPORATION JV) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)