Obvestilo – Informacije o ukrepih, ki so jih države članice sprejele v skladu s členi 5, 6, 8, 9, 10, 17 in 22 Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo