Informačná poznámka – Informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi v súlade s článkami 5, 6, 8, 9, 10, 17 a 22 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím