Notă informativă – Informare privind măsurile adoptate de statele membre în conformitate cu articolele 5, 6, 8, 9, 10, 17 și 22 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare