Nota ta' tagħrif — Informazzjoni dwar miżuri adottati mill-Istati Membri f'konformità mal-Artikoli 5, 6, 8, 9, 10, 17 u 22 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-tranżitu ta' oġġetti b'użu doppju