Informacinis pranešimas – Informacija apie priemones, kurias valstybės narės patvirtino pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, 5, 6, 8, 9, 10, 17 ir 22 straipsnius