Ilmoitus – Jäsenvaltioiden neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5, 6, 8, 9, 10, 17 ja 22 artiklan mukaisesti toteuttamia toimenpiteitä koskevat tiedot