Teatis — Teave meetmete kohta, mida liikmesriigid on võtnud vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) artiklitele 5, 6, 8, 9, 10, 17 ja 22