Cauza T-490/09: Acțiune introdusă la 8 decembrie 2009 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Comisia