Sprawa T-490/09: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi przeciwko Komisji