Zaak T-145/20: Beschikking van het Gerecht van 14 juli 2020 — IV/Commissie