2015 m. sausio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/34, kuriuo nustatomas alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškoms, pateiktoms pagal Tuniso tarifines kvotas nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 6 d. , taikytinas paskirstymo koeficientas, ir kuriuo sustabdomas importo licencijų išdavimas 2015 m. sausio mėnesiui