Zadeva C-812/18 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 4. junija 2020 – Terna SpA/Evropska komisija (Pritožba – Energija – Projekti skupnega interesa Evropske unije – Finančna pomoč Unije dodeljena v korist dveh projektov na področju vseevropskih energetskih omrežij – Direktiva 2004/17/ES – Člen 37 – Podizvajanje – Člen 40(3)(c) – Neposredna dodelitev – Tehnična specifičnost – Okvirni sporazum – Znižanje prvotno dodeljene finančne pomoči po reviziji – Vračilo prvotno izplačanih zneskov)