Zaak C-812/18 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 4 juni 2020 — Terna SpA/Europese Commissie (Hogere voorziening – Energie – Projecten van gemeenschappelijk belang van de Europese Unie – Financiële bijstand van de Unie voor twee projecten op het gebied van de trans-Europese energienetwerken – Richtlijn 2004/17/EG – Artikel 37 – Onderaanneming – Artikel 40, lid 3, onder c) – Onderhandse gunning – Technische specificiteit – Raamovereenkomst – Vermindering van de aanvankelijk verleende steun naar aanleiding van een financiële audit – Terugbetaling van de aanvankelijk uitgekeerde bedragen)