Lieta C-812/18 P: Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 4. jūnija spriedums – Terna SpA/Eiropas Komisija (Apelācija – Enerģētika – Eiropas Savienības kopīgu interešu projekts – Savienības finanšu atbalsts, kas piešķirts diviem projektiem Eiropas enerģētikas tīklu jomā – Direktīva 2004/17/EK – 37. pants – Apakšuzņēmums – 40. panta 3. punkta c) apakšpunkts – Tieša piešķiršana – Tehniskais specifiskums – Pamatnolīgums – Sākotnēji piešķirtā atbalsta samazināšana finanšu revīzijas rezultātā – Sākotnēji izmaksāto līdzekļu atmaksāšana)