C-812/18. P sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2020. június 4-i ítélete – Terna SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Az Európai Unió közös érdekű projektjei – A transzeurópai energetikai hálózatok területén az Európai Unió által két projekthez nyújtott támogatás – 2004/17/EK irányelv – A 37. cikk – Alvállalkozás – A 40. cikk (3) bekezdésének c) pontja – Közvetlen odaítélés – Műszaki sajátosság – Keretmegállapodás – Az eredetileg odaítélt támogatás csökkentése egy pénzügyi ellenőrzést követően – Az eredetileg kifizetett összegek visszatérítése)