Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8498 – Toray/Mitsui/Soda) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE. )