Lieta C-447/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 5. oktobrī iesniedza Raad van State — H. J. Kooistra, otrs lietas dalībnieks: Burgemeester van Skarsterlân