Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen (v skladu s členom 15 Sklepa Komisije (2001/462/ES, ESPJ) z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L 162, 19.6.2001, str. 21 )