Proiect de raport final al consilierului-auditor în cazul COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen (în conformitate cu articolul 15 din Decizia Comisiei (2001/462/CE, CECO) din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței — JO L 162, 19.6.2001, p. 21 )