Bylas nagrinėjančio pareigūno galutinė ataskaita apie bylą COMP/M.4094 — Ineos / BP Dormagen (pagal 2001 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimo (2001/462/EB, EAPB) dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose 15 straipsnį — OL L 162, 2001 6 19, p. 21 )