Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi nr COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen kohta (koostatud komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artikli 15 kohaselt, EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21 )