Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 143/2016 od 8. srpnja 2016. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/365]