Tiesas spriedums (otrā palāta) 2007. gada 11.oktobrī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku. # Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 92/50/EEK - Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Lauksaimniekiem sniedzamie palīdzības pakalpojumi attiecībā uz 2001. gadu - Regula (EEK) Nr. 3508/92 - Integrētās pārvaldīšanas un kontroles sistēmas (IAKS) īstenošana Grieķija - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā neesamība - Prasības nepieņemamība. # Lieta C-237/05. Komisija/Grieķija TITJUR