Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalen genom skriftväxling om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien och mellan Europeiska unionen och Konungariket Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (GATT 1994)