Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní dohôd vo forme výmeny listov o úprave koncesií týkajúcich sa hydinového mäsa medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou a medzi Európskou úniou a Thajským kráľovstvom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT 1994)