Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nolīgumu parakstīšanu vēstuļu apmaiņas veidā Eiropas Savienības vārdā par grozījumiem koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku un starp Eiropas Savienību un Taizemes Karalisti saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu