Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bei Europos Sąjungos ir Tailando Karalystės Susitarimų pasikeičiant laiškais dėl perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį, pasirašymo Europos Sąjungos vardu