BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Paul Tang