Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/846 z 30. mája 2018 o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku