Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2018/846 (2018. gada 30. maijs) par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei