2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/846 dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai