Решение (ЕС) 2018/846 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия